Stenåsa Sadelmakeri
För Hästen & Din sadel

Då det gäller helheten på Din sadel!

                                                             BOKNINGSSYSTEM

Här kan du boka Din tid och försök att ange så utförligt som möjligt följande;

1. Om tjänsten ska utföras på sadelmakeriet eller hemma hos kund , adress både till stall och hem.

2. Beskriv vad ni vill ha hjälp med , tex utprovning av egen sadel, ny sadel , kontroll för omstoppning , justering av omstoppad sadel etc.

* Hembesök för kontroll av sadel eller utprovning av ny/beg sadel: 800 kr , körersättning tillkommer.

* Vill man ha sadeln omstoppad ingår den kontroll av sadeln om man kommer till sadelmakeriet.

* Hembesök för kontroll och justering av redan omstoppad sadel: 1200 kr, körersättning tillkommer. Obs gäller alla
 
 justeringar även den som ingår efter omstoppning ( den fria justeringen ingår enbart på sadelmakeriet)

 Tack för beställning, kontrollera att er mailadress är korrekt då ni får ett bokningsnummer som bekräftelse via mailen!